مبل‌شویی‌‌ گوهر در مشهد

‌‌به‌نام‌خالق‌هستی‌(شستشوی‌تابلوفرش‌رایگان)……..‌به‌محدوده‌آگهی‌توجه‌نکنید‌ما‌به‌تمام‌نقاط‌شهر‌سرویس‌دهی‌داریم. متاسفانه‌اکثر‌منازلی‌که‌برای‌شستشومبلمانشان‌میرویم‌از‌کار‌بعضی‌افراد‌بابت‌کثیف‌شستن‌مبلها‌گله‌مندند‌ما‌ این‌نوید‌را‌میدهیم‌درصورت‌تمیز‌شدن‌ورضایت‌شما تسویه‌شود…….. شناخت‌جنس‌نوع‌وکیفیت‌پارچه‌وانواع‌لک‌درسطوح‌ مختلف‌نیازمند‌تجربه‌خاص‌می‌باشد. ما‌ادعا‌نمی‌کنیم‌درعمل‌ثابت‌میکنیم شستشوی‌انواع‌مبل‌راحتی‌سلطنتی……. شستشوی‌خشخواب،‌موکت،‌فرش،کف، با‌بهترین‌مواد‌نانو‌دراکلین‌درحضور‌مشتری سرویس‌دهی‌رایگان‌به‌تمام‌نقاط‌شهر‌مشهد ابوطالب قاسم‌آباد پیروزی احمد‌آباد ملک‌آباد‌ توس‌ عدل‌خمینی‌ سیدی بااستفاده‌از‌دستگاه‌اتوماتیک‌جرم‌ومیکروب با‌استفاده‌از‌مواد‌شوینده‌درجه‌یک بدون‌آسیب‌رساندن‌به‌پارچه‌مبل‌شما کیفیتی‌که‌انتظار‌داشتید‌قیمتی‌که‌انتظار‌نداشتید ثبت‌سفارش‌ازساعت۸‌صبح‌الی۱۲‌شب‌به‌صورت‌یکسره

۰۹۹۰۹۶۸۶۹۸۰