مبل شویی پاتریس در بجنورد

شستشویی مبل با دستگاه روز دنیا.

شستشویی قالی ماشینی همه نوع تراکم.

شستشویی قالی ابریشم.

شستشویی قالی طرح ابریشم.

شستشویی قالی دست بافت .

شستشویی موکت معمولی و پالاز.

شستشویی پتو .

شستشو با دستگاه های بروز دنیا.

ابگیری با دستگاه بروز .لوله ای بدون چروک.

مجهز ب گرمخانه گازی .

جهت خشک کردن قالی در زمان هوای بارندگی و سرد..

تمیزی و زیبایی قالی هاتون با پاتریس تجربه کنید.

 

۰۹۳۹۸۳۹۷۱۴۳