مبل شویی در بندرعباس

مبل شویی تخصصی مکران در بندرعباس

-شرکت مکران با ۶ سال سابقه کار -کیفیت شستشو ۱۰۰ درصد تضمینی -از بین بردن انواع لکه ها،جای خودکار و... -شستشو مبل در منزل بدون جابجایی و ریزش آب -ظرافت کار جهت آسیب ندیدن مبل های شما -استفاده از بهترین مواد شستشو نانو و اسپری...
ادامه مطلب