مبل شویی پروین در اصفهان

قالیشویی پروین با کادری مجرب در شست و شوی انواع فرش های دستباف ،ابریشم ، نایین ، اردکان ، کاشان ، بختیاری و .. و ماشینی تراکم بالا و ….و انواع رفو ، ریشه کشی و تعمیر شیرازه و سوختگی و …. با تطهیر و آبکشی شرعی و دستگاه های پیشرفته

۰۹۱۰۰۹۷۷۳۲۰