مبل شویی پدیده در اصفهان

مبل شویی،مبلشویی تخصصی پدیده

شمارهٔ موبایل

مبل شویی تخصصی پدیده ، با 12سال سابقه درخشان،انجام خدمات مبل شویی در منزل شما توسط نیروی متخصص و حرفه ای وبا بهترین دستگاه های روز ایتالیا و بهترین مواد شوینده المانی،بدون اسیب به بافت پارچه وبدون جابجایی مبلمان وبدون اب ریزی و کثیف کاری،سرویس در سراسر اصفهان رایگان میباشد،انجام خدمات با استفاده از پروتکل های بهداشتی،قیمت شستشو هرنفر مبل تشک ثابت50هزار تومان و قیمت شستشو مبل تشک دوبل نفری 60با ما درجه یک باشید،مبل شویی پدیده هیچگونه شعبه ای دیگری در اصفهان ندارد.24ساعته بدون تعطیلی