مبل شویی سعید در همدان

مبل شویی سعید تخصصی باضمانت( بامجوزرسمی)

شمارهٔ موبایل

((مبلشویی تخصصی سعید بامجوزرسمی از اتحادیه مبلمان)) شستشوی تخصصی انواع مبلمان سلطنتی،استیل ((دوستان عزیزی اگهی گذاشته دستگاه ما گرونه هیچ کس نداره خواستم بگم این عزیز مقصر نیست بندخدا تا چندماپیش به شغل شریف دوچرخه سازی مشغول بوده گرانترین دوچرخی که دیده پنصدهزار تا یک میلیون بود والان یه جاروبرقی ۱۰ میلیونی گرفته برا ایشون گرانترین وسیله هست فقط وفقط خواستم ازطرف صنف مبلشوییها از مشترین و دوستان عزیز از طرف این اقا مغذرت خواهی کنم شما به بزرگی خودتون ببخشیدش)) بابهترین وبروزترین دستگاها بدونه هیچ ریخت وپاشی بابهترین موادشوینده موجود دربازار (( دوستان ومشتریان عزیز لطفا گول یه سری از اقایان که با حرفهایوکارهای بی ربط شما را دودل میکنن نخوریدمثل آبکشی یا از این حرفهاوقتی مبل شستشو میشه چکاریه دوباره آب اضافی بخوره که هم فوم مبلمان نشست بکنه یا چوب مبلمان باد بکنه مبلمان خراب بشه قرار آب فراوان خوردن باشه که طرف میبره تو حیاط شلنگ ابو میگیره رومبل تا هزینه مبلشویی نکنه بعضی از اقایان از مبلشویی ابگشی اون را یاد گرفتن ابگشی فقط برا نجاست هست نه چیز دیگه)) ((مبلشویی تخصصی سعید))