مبلشویی فردیس در کرج

مبل شویی نانوشویی*پدر*(فردیس اندیشه ملارد)قالیشویی

شمارهٔ موبایل

شمارهٔ تلفن

شستشوی انواع مبل راحتی،سلطنتی،کلاسیک استیل،مبل ایران،تخت تاشو،صندلی ناهارخوری تشک خوش خواب،بالشت،کوسن. با بهترین مواد المانی(نانو)وکادرمجرب سرویس(کل البرز) مبل7نفره. 350 مبل9نفره 450 تشک دوبل 10 صندلی ناهارخوری 30 تشک خوش خواب 300 کوسن کوچک. 10 کوسن متوسط. 15 کوسن بزرگ. 20 لکه گیری در حد دو الی سه مورد رایگان لکه گیری در حد زیادتر محاسبه خواهد شد. کادر مجرب،شامپوالمانی مبل”نانو”بدون پاشش آماده همکاری با شرکتها هتلها کارخانه ها مراکز دولتی و خصوصی «اکیپ و نیروی شب آماده کار» (ازقبل رزرو شود) بهترین راباما تجربه کنید. فردیس مارلیک سرآسیاب اندیشه ملارد اهری منظریه فریبا پیک ارم 110 16متری وگلستانها همه نقاط البرز رزرو